Câu được cá trê hồng dài hơn 1m

Con cá trê nặng 10 kg, màu hồng rực, làm rạng ngời thêm nụ cười mừng vui của người câu được nó – ông Nguyễn Lê Duy (Lâm Đồng).

 Ngày 26/3, ông Nguyễn Lê Duy, ngụ Phường B’lao, thành phố Bảo Lộc câu được một con cá trê, dài hơn 1m, cân nặng hơn 10kg tại khúc sông gần nhà.

Ông Duy phải mất hơn 60 phút và phải nhảy xuống sông mới vớt được con cá này lên.

  Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.  Con cá nặng 10kg. Và dài hơn 1m. Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.   Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.  Con cá nặng 10kg. Và dài hơn 1m. Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.   Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.  Con cá nặng 10kg. Và dài hơn 1m. Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.

  Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.  Con cá nặng 10kg. Và dài hơn 1m. Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.
  Ông Nguyễn Lê Duy bên con cá trê khổng lồ câu được.  Con cá nặng 10kg. Và dài hơn 1m. Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ. Câu được cá trê hồng dài hơn 1m
Mất một tiếng vật lộn dưới sông anh mới mang được con cá lên bờ.

Câu được cá trê hồng dài hơn 1m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*